Filosofie

Onze missie: duurzame en inspirerende vakanties

goudsbloemL’ Assaladou is een vakantieplek vol bezieling in de volle natuur temidden van het Zuid-Franse katharenland waar kinderen, jongeren en volwassenen op een herbronnende en duurzame manier kunnen vakantie vieren.

Samen met vele enthousiaste vrijwilligers bouwen we er dag in dag uit aan een plek die bezielend en inspirerend is voor haar bezoekers.

Een meerdaags verblijf (vakantie, sabbatical, retraite, workshopvakantie…) op een inspiratievolle plek, te midden van abundante natuur en stilte, blijkt een erg geschikte formule om even afstand te nemen van de gewone gang van zaken en nieuwe  zin te cultiveren in zijn leven of weer een frisse blik te krijgen op wat zijn leven volop betekenis geeft.

Onze visie

Levensbezieling is het tegengif voor vervreemding. Vervreemding betekent dat wij afgesneden geraken van wat in wezen onafscheidelijk bij ons hoort. Hierdoor wordt ons mens zijn en daarmee ons welzijn onvermijdelijk uitgehold en verarmd. Dit resulteert in existentiële crisissen, niet zelden vermomd als psychische klachten, ziektes of een algemeen gevoel van onbehagen omdat men iets meent te missen in het leven.

Als mens kunnen wij vervreemd/afgescheiden geraken op 4 vlakken: fysiek, psychisch, sociaal en geestelijk. De bezieling/herbronning waartoe L’ Assaladou wil uitnodigen, situeert zich dan ook op deze 4 niveau’s. Onze roeping is: stimuleren dat mensen zich tijdens hun verblijf (meer) gaan verbinden met deze 4 ‘levensbronnen’, namelijk de natuur, inclusief het eigen lichaam, hun eigen psychische noden, de andere mensen en de eigen bezieling of wezenskern.

 

Lees meer over onze filosofie.